Coronaprotocol

Corona-protocol

Iedereen die niet verkouden is en geen koorts heeft en thuis geen familieleden met koorts heeft, is welkom om de voorstellingen van Filmhuis Oosterbeek te bezoeken.

Kom dus niet naar het Filmhuis als je verkouden of ziek bent!

Om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, hanteren we -in aanvulling op onze huisregels- de volgende afspraken die bindend zijn voor alle bezoekers van het Filmhuis:

1. Bezoekers dienen altijd de aanwijzingen op te volgen van de vrijwilligers/medewerkers van Filmhuis Oosterbeek.

2. Houd in het Filmhuis 1,5 meter afstand van andere bezoekers (met uitzondering van huisgenoten) of kinderen. Deze regel geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

3. In lijn met het beleid van de rijksoverheid is het vanaf 1 december 2020 verplicht om een (zelf meegebracht) mondkapje te dragen in het Filmhuis bij binnenkomst en op het moment dat je je verplaatst in het gebouw. Als je op een stoel zit, mag het kapje af, maar je mag het natuurlijk ook ophouden.

4. Kaarten voor voorstellingen in het Filmhuis kunnen alleen vooraf online worden besteld op onze website (filmhuisoosterbeek.nl) en worden afgerekend via iDeal. De overheid staat (vooralsnog) niet toe dat we aan de kassa in de zaal kaarten verkopen. Bezoekers dienen tijdens het bestelproces online aan te geven dat ze niet verkouden zijn, geen koorts hebben en dat er niemand in hun gezin koorts heeft.

5. Bij de ingang van het Filmhuis hangt een dispenser met handreiniger. Iedere bezoeker wordt verzocht zijn/haar handen hiermee te reinigen voordat hij/zij het Filmhuis binnen gaat.

6. Als er een rij staat voor de kassa, moeten bezoekers buiten wachten. Lijnen op de grond geven de juiste afstand aan. Dit geldt ook als bezoekers iets willen bestellen aan de bar en als daar een rij staat. Ook hier geven strepen op de vloer de juiste afstand aan.

7. De garderobe is gesloten. Bezoekers die een jas bij zich hebben, kunnen deze meenemen naar hun plek en tijdens de film op een vrije stoel leggen.

8. Bezoekers moeten hun bestelbewijs op papier of telefoon laten zien aan de kassamedewerker zonder dat deze de print of telefoon hoeft aan te raken.

9. In het Filmhuis geldt eenrichtingsverkeer. Bezoekers komen binnen via de rode voordeur, lopen via de linkertrap de tribune op, verlaten de tribune via de rechtertrap en verlaten het Filmhuis via de zijdeur bij het afdak. Deze route is duidelijk aangegeven in het Filmhuis en het is niet toegestaan hiervan af te wijken.

10. Voorlopig geldt in Filmhuis Oosterbeek geen vrije plaatskeuze. Bezoekers worden door een medewerker van het Filmhuis naar hun plek gebracht en kunnen niet zelf kiezen waar ze zitten. Op deze manier kunnen we voorkomen dat mensen op de tribune elkaar moeten passeren en dus dichter dan anderhalve meter bij elkaar komen.

11. Op elke stoel is duidelijk aangegeven of hij wel of niet gebruikt mag worden. De sets van twee stoelen naast elkaar zijn bestemd voor mensen die in het dagelijks leven ook niet op anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te blijven, zoals leden van hetzelfde huishouden, partners of ouders met (een) kind(eren).

Individuele bezoekers kunnen gebruik maken van de individuele plekken. Ook is het mogelijk dat meer dan twee leden van een gezin naast elkaar zitten, maar dat gebeurt na overleg en met toestemming van een medewerker van Filmhuis Oosterbeek en alleen op de aangegeven stoelen. Bezoekers moeten bij hun bestelling op de site aangeven of ze naast elkaar willen zitten en of ze tot hetzelfde huishouden behoren.

12. We verzoeken bezoekers zoveel mogelijk voor aankomst thuis naar het toilet te gaan. Bezoekers die toch de w.c. willen gebruiken, volgen -ook voorafgaand aan de voorstelling- de route die we altijd al gebruikten als tijdens de voorstellingen het filmdoek omlaag was. Dat wil zeggen: bezoekers gaan via de zijdeur naar buiten en lopen buitenom naar de voordeur en zo naar het toilet. Zo voorkomen we botsingen en opstoppingen in de hal. Vervolgens kunnen ze via de glazen deur weer de zaal in lopen. Bezoekers die verwachten dat zij ook tijdens de film naar het toilet willen gaan, kunnen dit aangeven aan de kassamedewerker. Die zorgt vervolgens voor een plek op de eerste rij, zodat deze bezoekers ook tijdens de film niemand hoeven te passeren om naar het toilet te gaan.

13. Consumpties aan de bar worden bij voorkeur met pin voldaan, bij voorkeur contactloos.

14. Medewerkers van het Filmhuis zorgen dat contactoppervlakken als handgrepen en leuningen voorafgaand aan elke voorstelling en tijdens de pauze regelmatig worden gereinigd. Uiteraard worden na elke voorstelling ook alle stoelleuningen apart schoongemaakt.

15. Hoe graag we ook altijd met jullie nakletsen aan de bar over de film, voorlopig is dat helaas nog niet toegestaan. We verzoeken jullie dan ook direct na afloop van de film de zaal te verlaten via de linkertrap (gezien vanuit de zaal) en dit in volgorde van rijen te doen om botsingen te voorkomen. De onderste rij verlaat de zaal als eerste, gevolgd door de andere rijen. De bovenste rij is als laatste aan de beurt.

We realiseren ons dat deze maatregelen kunnen overkomen als een forse inperking van de gezellige vrijheid die het Filmhuis altijd heeft gekenmerkt. Toch zijn we ervan overtuigd dat we -als we ons allemaal aan deze afspraken houden- weer op een veilige, verantwoorde én gezellige wijze samen naar de film kunnen.

Een kopie van dit Corona-protocol is hier te downloaden.

Graag tot ziens in het Filmhuis!